BONIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL IMPOST DE BENS INMOBLES

Dijous, 26 d'abril de 2018 a les 09:00

A partir d’aquest 2018, les ordenances fiscals de Vilada preveuen la reducció de la quota integra de l’Impost de Bens Immobles (IBI) per aquells habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

El termini per sol·licitar la bonificació finalitza el dia 11 de juny. Per poder-ho tramitar cal dirigir-se a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Per més informació també es pot contactar amb l’Ajuntament de Vilada.

Cal recordar que aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions incloguin col·lectors homologats per l’Administració corresponent.

Per tant, en el moment de presentar la sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona cal adjuntar: fotocopia del Document d’Identitat del titular de l’habitatge; el projecte de col·lectors; el certificat d’homologació dels col·lectors per la Generalitat de Catalunya o el Ministerio d’Energia; el certificat tècnic final de l’instal·lador que inclogui: marca, model i contrasenya d’homologació. I també el permís d’obres menors o comunicació d’obres de l’Ajuntament de Vilada.

Darrera actualització: 26.04.2018 | 09:27