Certificat d'antiguitat i legalitat

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra. Requisits a complir: Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83.Quan es pot sol·licitar: Durant tot l'any.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari de l'immoble o el seu representant.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 04.01.2017 | 12:27