Volant de convivència històrica

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada Requisits a complir: Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Normativa reguladora del silenci administratiu.

Atesa la nova legislació vigent referent a Protecció de Dades de Caràcter Personal (Resolució INE de 30 de gener de 2015), des del passat 1 de novembre cal disposar d'autorització de cessió de dades personals dels membres de la unitat familiar per tal de poder emetre certificats o volants col·lectius (de convivència). Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquest tipus on constaran només les dades de la persona que el demana i un requadre on s'indica el número de persones que conviuen amb ella però sense que hi figuri cap dada personal. podeu trobar els models de cessió de dades en els documents d'aquest tràmit.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila s/n - 08613 Vilada - Barcelona
Telèfon: 938238128
Fax: 938238803
Adreça electrònica: vilada@diba.cat
Horari:  
Matins de 09:00 a 14:00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.03.2018 | 13:59