El mapa del patrimoni cultural de Vilada inicia la seva revisió

Dijous, 19 de juliol de 2018 a les 11:00

L’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona inicia durant aquest mes de juliol de 2018, la revisió i actualització del Mapa de Patrimoni Cultural de Vilada que va ser lliurat a l’Ajuntament l’any 2002.

El  Mapa del Patrimoni Cultural és un inventari exhaustiu del patrimoni cultural i natural del municipi, amb informació de cada element fruit de la recollida de dades en el treball de camp i la recerca que es va fer en el moment de la realització del treball. També inclou la seva valoració de conjunt, cosa que ha permès a l’Ajuntament establir mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com garantir la rendibilització social del seu patrimoni cultural (arquitectònic, arqueològic, moble, documental, immaterial i natural).

Fa més de 19 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 162 municipis de la demarcació on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització.

El  Mapa del Patrimoni Cultural local  té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social. Facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d’ unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització; etc ...

L’accés a aquesta versió pública dels Mapes és a través de la web de Diputació de Barcelona – Mapes de Patrimoni Cultural en línia (http://patrimonicultural.diba.cat), o bé a la web dels propis ajuntaments, i els Ajuntaments tenen també accés a la versió restringida.

Darrera actualització: 19.07.2018 | 11:20