L’Ajuntament de Vilada es compromet a impulsar dinàmiques participatives

Dimecres, 8 de febrer de 2017 a les 12:15

L’Equip de govern de l’Ajuntament de Vilada (ERC + PSC) va convocar els veïns i veïnes del poble a una assemblea ciutadana. L’acte es va realitzar el passat dissabte 28 de gener. 

L’iniciativa sorgeix del compromís d’acostar els assumptes públics a la ciutadania del poble, i s’emmarca en un seguit d’accions per fomentar la participació ciutadana.

La realització de l’assemblea pretenia, entre altres objectius, transmetre la necessitat de prendre consciència sobre la viabilitat futura del municipi de Vilada com un espai on desenvolupar-hi un pla de vida. Actualment l’estructura de població del poble és minvant i envellida. Segons dades del programa HERMES, a Vilada hi ha 430 persones empadronades; la seva població s’ha reduït un 11,50% durant els últims 4
anys. A més, el percentatge de població jove és de només el 6,74%, amb una edat mitjana de la població de 53,83 anys.

Aquestes xifres dins el panorama econòmic global: crisi econòmica, globalització, i èxode de la població rural; fa que el futur dels petits municipis estigui en greu perill en un període curt -mitjà de temps. 

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament és conscient que les solucions no passen per esperar mesures miraculoses de foment de l’ocupació, habitatge, o infraestructures. Només es pot afrontar el futur amb la implicació de la ciutadania, i una participació molt més activa en els assumptes municipals. Per això, durant l’assemblea l’equip de govern va exposar les polítiques i actuacions fetes des del principi de la legislatura, així com alguns dels problemes més imminents a tenir en compte. Es va exposar la composició política actual del govern, es va parlar sobre els projectes de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, sobre temes turístics, escola, festa major, etc.

Seguidament es va realitzar un debat on van sorgir una gran diversitat de temes: subvencions a les associacions del poble, petites actuacions a carrers, gestió de l’ADF, etc. En aquest debat va sorgir la demanda d’organitzar més assemblees ciutadanes, que girin al voltant d’àmbits concrets: promoció econòmica, habitatge, serveis públics, etc.

En aquest sentit, l’equip de govern recull aquesta proposta i impulsarà la creació d’espais d’anàlisi i debat d’on sorgeixin uns objectius de transformació del municipi a mitjà termini. Des de la regidoria de participació ciutadana es treballarà en aquest sentit, per teixir un projecte de poble, i aconseguir també una major cohesió entre la ciutadania del municipi.

També cal destacar que recentment s’ha publicat el primer exemplar del Butlletí Municipal “El Picancel”, de periodicitat trimestral. A més s’està acabant d’elaborar la millora del web municipal, i properament l’Ajuntament serà present a les xarxes socials.

Darrera actualització: 16.03.2017 | 16:14