Oferta de feina: Piscina Municipal 2022

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 00:00

Vols treballar aquest estiu a la piscina de Vilada?

Presenta la teva sol·licitud a les oficines de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia:13 de juny a les 23:59h

La instància haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI / NIE

b) Document on s’acrediti el fet de ser Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) del Servei d’Ocupació de Catalunya.

c) Currículum vitae actualitzat on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc a proveir degudament especificats.

d) Informe de Vida Laboral actualitzat (on s’acrediti el temps treballat amb les dates d’alta i baixa, funcions i categoria professional dels diferents llocs on s’ha treballat). En el seu defecte es pot presentar qualsevol altre documentació que acrediti els diferents treballs realitzats.

e) Fotocopia de títol d’ESO, EGB i equivalent, si se’n disposa.

 

 

Podeu consultar les bases a la pestanya dreta d'aquesta pàgina, a l'apartat documentació.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 15:16