Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable al Cap de la Vinya

Dimarts, 9 de març de 2021 a les 00:00

La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte de substitució de la canonada de fibrociment de la xarxa d’abastament d’aigua potable al tram del Cap de la Vinya i als carrers de Castell del Roset, Margançol, Sant Josep i Sant Ramon, a Vilada. El projecte, que ha estat lliurat a l’Ajuntament,  dona resposta al que s’estableix com a prioritari en el Pla director d’abastament d’aigua potable del municipi.

D'acord amb el Pla director, la xarxa actual d’abastament de Vilada requereix de millores tècniques que assegurin un correcte funcionament tant a l’actualitat com en el futur. El projecte presentat preveu la substitució de 500 metres de canonada de fibrociment per polietilè d’alta densitat de diàmetre 200 mm, així com la instal·lació d’un nou cabalímetre dins la cambra de claus de dipòsit. Aquestes actuacions, que tenen un cost pressupostat en 84.405 euros, permetran reduir fuites i tasques de manteniment, augmentar la garantia de subministrament d’aigua potable al municipi, així com augmentar el control del consum en alta i conèixer millor els rendiments reals de la xarxa.

Aquestes actuacions de l'Ajuntament de Vilada i la Diputació de Barcelona responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 6 “Aigua neta i sanejament”, 11  “Ciutats i comunitats sostenibles, i 13 “Acció climàtica”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Darrera actualització: 09.03.2021 | 14:31