Bibliobus Pedraforca

Servei de Bibliobus que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

Línies de servei:

 • Material de prèstec
 • Zona de lectura i d'estudi
 • Narració de contes

El Bibliobus estaciona a la Plaça dels Gronxadors 2 dijous al mes. Els dies i horaris de servei per l'any 2018 són:

 • gener:
  • dijous: 18: de 10.30 a 13 h
 • febrer:
  • dijous: 1 i 15: de 10.30 a 13 h
 • març:
  • dijous: 1 i 15: de 10.30 a 13 h
 • abril:
  • dijous: 12 i 26: de 10.30 a 13 h
 • maig:
  • dijous: 10 i 24: de 10.30 a 13 h
 • juny:
  • dijous: 7 i 21: de 10.30 a 13 h
 • juliol:
  • dijous: 5 i 19: de 10.30 a 13 h
 • agost:
  • NO hi ha servei
 • setembre:
  • dijous: 6 i 20: de 10.30 a 13 h
 • octubre:
  • dijous: 4 i 18: de 10.30 a 13 h
 • novembre:
  • dijous: 15 i 29: de 10.30 a 13 h
 • desembre:
  • dijous: 13: de 10.30 a 13 

Persones destinatàries:

La població del municipi


Cost per l'usuari:

Gratuït


Cost del servei:

El servei no té cap cost per l'Ajuntament. És assumit per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

 

 

 


Equip tècnic:

Director del Biblibous: Bernadet Vallvé Vale (609 196 401 / b.pedraforca@diba.cat)


Àrea responsable:

Regidoria de Cultura