Piscina municipal

Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic.

Línies de servei:

  • Piscina
  • Organització d'activitats lúdiques

L'obertura de la piscina al públic es fa durant els mesos de juliol i agost en horari d'11:00h a 20:00h.

Cost del servei:

Cost per l'usuari:

El cost per l'usuari es regula per Ordenança Fiscal. Actualment la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Abonament personal de temporada Preu en €
Persones de 6 a 14 anys 45
Persones de 15 a 64 anys 55
Persones majors de 64 anys no empadronades a Vilada 30

 

Abonament de 20 dies Preu en €
Menors de 14 anys 20€
Majors de 14 anys 30€
Major de 64 anys no empadronats a Vilada 20€

 

Entrada d'un dia Preu en €
Persones de 6 a 14 anys 1,5€
Persones de 15 a 64 anys 3,5€
Persones majors de 64 anys no empadronades a Vilada 1€
Entrada per grups a partir de 15 persones 2€ per persona

 

Podran gaudir dels serveis de la Piscina Municipal de forma gratuïta:

  • Les persones menors de 6 anys
  • Les persones a partir de 65 anys, en cas que estiguin empadronades al municipi de Vilada
  • Les persones amb problemes econòmics que disposin d'un informe favorable dels Serveis Socials

També s'estableixen la següent bonificació:

  • Les persones compreses entre 60 i 65 anys que estiguin jubilades i les personesque tinguin una invalidessa reconeguda del 33% o superior; se'ls aplicarà el preu dels abonaments de la tarifa infantil.

 

Equip tècnic:

2 socorristes i 1 taquiller/a

Persones destinatàries:

Qualsevol persona resident o no al municipi


Cost per l'usuari:

Entrades i abonaments segons l'ordenança fiscal corresponent. Persones empadronades a Vilada majors de 65 anys: gratuït.


Equip tècnic:

1 socorrista i 1 taquiller


Àrea responsable:

Regidoria d'Esports