Atenció ciutadana general

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

El servei es realitza a les oficines de l'Ajuntament de Vilada (Plaça de la Vila S/N) en horari de 08:00h a 15:00h de dilluns a divendres feiners.

Línies de servei:

  • Informació general
  • Tramitació

Cost del servei:

Cost per l'usuari:

Gratuït

Persones destinatàries:

Qualsevol persona física o jurídica


Equip tècnic:

2 auxiliars administratives


Àrea responsable:

Alcaldia