Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Vilada és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Oficina Gestora
Gran Vía, 42
08600 BERGA
T:934 729 120
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.berga@diba.cat

Darrera actualització: 04.05.2017 | 11:39
Darrera actualització: 04.05.2017 | 11:39