Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais esportius municipals
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Qualsevol persona que ho sol·liciti, amb preferència per les persones residents al municipi.


Cost per l'usuari:

L'ús puntual i la cessió de la pista poliesportiva i el Camp de futbol és gratuït.

Per utilitzar la pista de pàdel o la pista de tennis cal utilitzar l'aplicació de mòbil reserva play (s'adjunten instruccions)


Cost del servei:

Segons el Compte General del 2017:

Programa conveni tècnica d'esports: 1.968,47€ 


Equip tècnic:

1 tècnica d'esports 


Àrea responsable:

Regidoria d'esports